Với sự sáng tạo không ngừng của nhóm thiết kế Barrisol Normalu SAS, tính đến nay Barrisol cung cấp một bảng màu đa dạng với hơn 230 màu sắc độc đáo, kết cấu, hình ảnh in của trần Barrisol sẽ giúp bạn cảm nhận được các không gian mà bạn mong muốn.

Mạng lưới trần căng Barrisol xuyên sáng trải khắp 5 châu lục tại hơn 150 quốc gia với hơn 1200 nhà phân phối, cung cấp các giải pháp tuyệt vời để giải quyết các vấn đề kỹ thuật, cung cấp thiết kế độc đáo và đảm bảo kết quả hoàn hảo cho từng công trình.